Protectia datelor personale

Protecţia datelor personale şi politica de confidenţialitate

Operatorul datelor cu caracter personal colectate prin acest site este S.C. Lingua Centre S.R.L în baza notificării depuse la ANSPDCP. Datele obținute de către S.C. Lingua Centre S.R.L., în cursul navigării pe acest website, prin completarea formularului: VREAU SA FIU CONTACTAT de către dumneavoastră, pot fi prelucrate, în scop de marketing, de compania SC Lingua Centre SRL, cu respectarea confidențialității şi securității datelor. Datele cu caracter personal furnizate de dumneavoastră sunt administrate în condiții de siguranța şi numai pentru scopurile specificate. Nu vom vinde însă datele dumneavoastră către terți şi nici nu le vom valorifica în alte scopuri.

Potrivit legii 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulație a acestor date, aveți dreptul de acces la datele dumneavoastră, la cerere şi în mod gratuit în scris sau prin e-mail. Aveți de asemenea, dreptul de intervenție asupra datelor, la cerere şi în mod gratuit: după caz, puteți solicita rectificarea, actualizarea, blocarea sau ștergerea datelor a căror prelucrare nu este conformă legii 677/2001, în special a datelor incomplete sau inexacte.

De asemenea, aveți dreptul de a vă opune în orice moment, în mod gratuit şi fără nicio justificare, ca datele care vă vizează să fie prelucrate în scopuri publicitare.

Aveți dreptul de a cere şi obține retragerea sau anularea oricărei decizii care produce efecte juridice în privința sa.

De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiției, precum şi Autorității Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal în caz de reclamaţii.

Datele dumneavoastrǎ cu caracter personal nu vor fi comunicate terţilor.